Over de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie Ridderkerk (VAR) is een platform van samenwerkende partnerorganisaties in Ridderkerk en wordt gecoördineerd door Facet Vrijwilligerssteunpunt.

De Vrijwilligersacademie Ridderkerk is er voor vrijwilligers die zich verder willen verdiepen en ontwikkelen in de onderwerpen die ze in hun vrijwilligerswerk tegenkomen. Op dit platform kunnen organisaties die met vrijwilligers werken cursussen, workshops, lezingen en andere informatie plaatsen die interessant zijn voor vrijwilligers.

De Vrijwilligersacademie wordt gecoördineerd door Facet Vrijwilligerssteunpunt.

Ons doel

De Vrijwilligersacademie bundelt kennis, vaardigheden en inzichten en zorgt voor een overzichtelijk aanbod van cursussen, trainingen, e-learnings en/of lezingen. Verder is het doel van de Vrijwilligersacademie ook om de samenwerking onder (vrijwilligers)organisaties in Ridderkerk verder te bevorderen. Door krachten te bundelen en een gezamenlijk aanbod van organisaties die met vrijwilligers werken neer te zetten, kunnen vrijwilligers zich verder ontwikkelen en wordt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Ridderkerk verbeterd.

Partners

Alle organisaties en instellingen in Ridderkerk die werken met vrijwilligers kunnen partner worden. Partners kunnen kennis en kunde leveren via trainingen en themabijeenkomsten. Samen leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de Ridderkerkse vrijwilligers, organisaties én van Ridderkerkers die de stap naar vrijwilligerswerk willen maken.

Voor wie?

De Vrijwilligersacademie is er voor iedereen die vrijwilligerswerk doet en professionals die met vrijwilligers werken in Ridderkerk. Voor vrijwilligers die al een steentje bijdragen, maar ook voor degenen die nog op zoek zijn naar een geschikte plek.

Het cursusaanbod is gevarieerd en veelal gratis.
Een aantal aanbieders kunnen kosten in rekening brengen.

Meer informatie

Voor ondersteuning en vragen over de Vrijwilligersacademie kunt u contact opnemen met:
Suat Tas: 06 – 34 08 71 57 / 0180 – 43 23 50 of mail naar suat.tas@facetridderkerk.nl of vrijwilligersacademie@facetridderkerk.nl Neem contact op